Tisdagen den 29 november 2022

Oxstallet


Oxstallet är Farsta Slottsviks gemensamhetslokal och kan hyras av boende i Farsta Slottsviks samfällighetsförening för fester och sammankomster av olika slag. Det är inte tillåtet att hyra för någon annans räkning som inte bor i området.

Lokalen tar max 50 personer och är handikappanpassad.

Bokningsansvarig är Camilla Broman Torstensson, Hjalmar Olssons väg 8. Kontakt tas på e-post camilla.broman1971@gmail.com, alt. 0709-52 01 43. (använd i första hand mail och i andra hand sms om det är möjligt)  Camilla är även ansvarig för skötsel och utrustning i lokalen.

 

Regler för att hyra Oxstallet:

1. Endast boende i Farsta Slottsviks SFF kan hyra Oxstallet.

2. Uthyrning gäller i första hand privata aktiviteter, Oxstallet får ej hyras för annans räkning som inte bor i området.

3. Den som hyr lokalen ska vara myndig och har fulla ansvaret för lokalen under hyrestiden

4. Önskas Oxstallet hyras för återkommande eller kommersiell verksamhet skickas förfrågan om detta till styrelseordförande och frågan tas upp i styrelsen. Kräver boende inom området.

5. Ingen musik får spelas efter klockan 01.00, detta av hänsyn till närboende i området.

6. Lokalen ska vara utrymd och låst senast klockan 02.00 .

7. Hyran betalas i förskott och skall vara betald en vecka innan den bokade aktiviteten.  Betalas till bankgiro 897-0006.

8. Nyckel hämtas och lämnas efter överenskommelse. Kontakta bokningsansvarig ett par dagar innan. Visa gärna kvitto på betalningen av hyran för lokalen. Nyckel lämnas bara ut om betalning för bokning skett.

.Inga bord eller stolar från lokalen får användas utomhus. Rökning sker utomhus, ta hand om eventuella fimpar på marken. Gör inga ändringar av belysningen och använd inte någon felaktig elutrustning.

10 .Lokalen ska städas efter uthyrning och sopor tas bort från lokalen, städutrustning finns i lokalen i form av dammsugare och moppar. Inga sopor får ställas på återvinningscentralen.   Köksutrustning ska diskas och ställas tillbaka i skåpen.

11 .Bord och stolar ställs i ordning enligt skiss i lokal, var noga med att dörrar och fönster är låsta.      Anmäl alltid eventuella skador eller brister till nyckel/skötselansvarig.

12. I och med att man hyr lokalen så accepterar man alla regler som finns uppställda för uthyrning. Eventuella skador och städning som kan behöva åtgärdas kommer att faktureras den som hyrt lokalen.

Ha en trevlig tillställning i Oxstallet!

Farsta Slottsviks SFF/Styrelsen

 

Så här bokar du: 

Markera vilket datum och tid du vill boka. 

Fyll i uppgifterna i formuläret och klicka på ”Boka”.  En bokningsbekräftelse kommer att skickas till dig.

Vad kostar det att hyra Oxstallet?     Gäller fr.o.m 1/7 2021.

Hyreskostnad är 100 kr per timme, minimum hyrestid är 3 timmar.

Innebär en minimikostnad på 300 kr för att hyra lokalen.

Vid fester hyrs Oxstallet ut från kl. 12.00 fram till kl. 12.00 nästkommande dag.     Kostnaden är då totalt 1600 kr.              Tänk på att ta hänsyn till boende i närområdet.         Inga stolar eller bord från lokalen får användas utomhus.

Inbetalning görs på Samfällighetens bankgiro 897-0006.  Glöm inte att ange Oxstallet, avsändare och bokat datum och tid.

Utrustning

Det finns glas, porslin, bestick, bord och stolar för ca 30 sittande personer.   Diskmaskin finns i lokalen.                                                  Se bilder under bildarkiv/Oxstallet

Parkering

Det är inte tillåtet att parkera vid Oxstallet. Däremot finns en gästparkering vid Gottholmavägen en bit bort, tag vänster från Godenius väg och kör ca 50 m. Därefter ligger parkeringen på vänster sida.

Adress till Oxstallet och Wifi

Odelbergs väg 27, 134 40 Gustavsberg

GPS koordinat: Lat: N 59 19.250   Long: E 018  22.470

Wifi finns i lokalen, lösenord är     "  Oxstallet2018  "