Torsdagen den 18 juli 2024

Valberedning

 

Valberedningen består av:

Gunilla Dahl      gunilladahl04@gmail.com       

Johnny Tedenfors       johnny.tedenfors46@gmail.com