Lördagen den 16 oktober 2021

Styrelsen

Farsta Slottsviks samfällighetsförening

Box 9, 134 21 Gustavsberg
Org.nr: 717907-9574

 Styrelsen 2021

efter årsstämma 2021-08-11

 Telefon

 E-post

 Bertil Dahl
 Styrelseordförande

 073-250 87 35 

 bertildahl51@gmail.com

 Klas Eriksson            Styrelseledamot    

 070-812 07 99  klas.eriksson@aix.se

 Claes Areskoug
 Styrelseledamot

 070-588 93 40

 claes@areskoug.se

 Gunilla Dahl
 Styrelseledamot

 070-9588141

  gunilladahl04@gmail.com

 Margareta Ljung Westerberg
 Styrelseledamot 
 

 070-877 29 66 

 m.ljungwesterberg@gmail.com

 Gunnar Lind
 Suppleant

 072-515 60 83

 gunnarprivat@icloud.com 

 Ingrid Sjöbeck                Suppleant 

 070-354 36 16

 ingrid.m.sjobeck@gmail.com

Leverantörsfakturor skickas till:
Farsta Slottsviks SFF
Fack 823
FE 500
751 75 Uppsala

brffaktura@valorem.se

 

 

 

 

ComHem
Kundservice

 

 08-90 222