Torsdagen den 18 juli 2024

Föreningar inom Farsta Slottsvik

Inom Farsta Slottsvik finns 13 samfällighets- och bostadsrättsföreningar. 

 

Farsta Slottsviks samfällighetsförening (Storsamfälligheten)
Ordförande: Bertil Dahl.  bertildahl51@gmail.com      073-250 87 35

Slottsparkens samfällighetsförening
de la Gardies väg. 92 hushåll (inkl brf Slottsträdgården)
Ordförande Andreas Fagerström    styrelsen@slottsparkenssf.se       070-867 27 93

Brf Slottsträdgården
de la Gardies väg. 60 hushåll (ingår i Slottsparken samfällighetsförening)
Ordförande Johanna Gagner.   styrelsen@slottstradgarden.nu     
070-775 11 95

Slottshyllans samfällighetsförening
Oxenstiernas väg. 26 hushåll.
Ordförande Martin Glaumann    martin.glaumann@gmail.com      070-883 00 28

Slottsängens samfällighetsförening
Godenius väg. 16 hushåll.
Ordförande Klas Eriksson      klajan56@outlook.com      076-861 13 27

Brf Slottsgläntan
Hjalmar Olssons väg. 45 hushåll.
Ordförande Helen Billinger   helen@billinger.nu   070-773 60 00

Brf Farsta Slott
Farsta Slottsväg. 10 hushåll.
Ordförande Lars Rahm    lars@pumaekonomi.se 
  076-007 71 01

Slottshagens samfällighetsförening
Palmqvists väg. 20 hushåll.
Ordförande Uno Jakobsson   uno.jakobsson@optimusadvokat.se     070-735 87 56    

Brf Slottsdalen
Engelska Parkvägen. 20 hushåll.
Ordförande   Patrik Olczak     polczak@exquiro.se     070-727 61 28

Brf Slottsterrassen
Öhmans väg. 34 hushåll.
Ordförande Kenneth Kronberg      slottsterassen@gmail.com


Brf Slottsstjärnan
Rättarvägen. 25 hushåll.
Ordförande Håkan Jonsson    slottsstjarnan@gmail@com   070-840 04 51

Brf Farstavik
Farsta Slottsväg. 45 hushåll.
Ordförande Åke Hamber 
, akehamber@hotmail.com , 070-516 00 35

Slottsklippans samfällighetsförening

Barlows väg. 26 hushåll.
Ordförande Anna Björnström
, styrelsen.slottsklippan@gmail.com , 070-910 05 81