Torsdagen den 18 juli 2024

Publicerad 2022-02-28

Skyddsavverkning kring ekar

Till boende i Farsta Slottsvik.

Farsta Slottsviks Samfällighet beviljades 2021 ett bidrag från Länsstyrelsen gällande skyddsavverkning för att underhålla vårt stora bestånd av skyddsvärda ekar i området.

Avverkningen gäller främst aspar och granar som växer inpå ekarna och tar ljus och näring från dem.

utförare blir Svenska Trädmästarna AB, med stor erfarenhet av trädvård och skötsel.

Under mars månad kommer arbeten att utföras i våra grönområden, huvudsakligen på tre platser:

  • Trädbestånden runt hästhagen mellan Larsson parkering, Ekbacken och Idrottsvägen. Gallring av aspar.
  • Skogen väster om Palmqvists väg. Gallring av granar.
  • Området utefter ridstigen. Gallring av aspar och granar.

Skogsarbetarna kommer att använda flismaskiner för mindre träd, större träd forslas bort eller läggs upp i s.k. faunadepåer med stockar och rishögar som bryts ner naturligt.

Vi ber om förståelse om delar av skogen inte är tillgänglig under insatsen. Respektera arbetsledarens markeringar och anvisningar för allas säkerhet.

Kontaktpersoner från FSS styrelse är Klas Eriksson och Gunnar Lind.

Nu är snart våren här!

Farsta Slottsviks Samfällighetsförening