Torsdagen den 18 juli 2024

Publicerad 2022-04-05

Oxstallet nya regler uthyrning

Styrelsen har skrivit om och förtydligat reglerna för uthyrning av Oxstallet. Bland annat har bestämda tider för spelande av musik och tidpunkt då Oxstallet ska vara utrymt och låst bestämts. Dessutom har vi förtydligat att det bara är boende inom Farsta Slottsvik som får hyra lokalen och att det inte är tillåtet att hyra för annans räkning som inte bor i området. Reglerna träder i kraft och gäller omedelbart från 4 april 2022.