Onsdagen den 28 september 2022

Publicerad 2022-04-22

Övergivna båtar vid Farsta Garage

Styrelsen har noterat att det finns ett antal båtar liggande i strandkanten ungefär där de två arbetsbåtarna ligger. En grön båt med liten kärra bredvid, en grå båt i strandkanten samt en grå båt sjunken i vattnet. Dessa båtar ligger på samfälld mark och ska avlägsnas. Den som känner till något om båtarna kan kontakta ordföranden per mail eller telefon. Om ingen hör av sig så kommer båtarna att tas bort via styrelsens försorg.