Onsdagen den 29 november 2023

Publicerad 2021-04-28

Larssons parkering upplag


Det är inte längre tillåtet att slänga trädgårdsavfall och dylikt vid hästhagen och stigen nära Larssons parkering.

Tyvärr har platsen missköts och diverse byggavfall har slängts där varför vi tyvärr inte kan tillåta någon form av deponering av trädgårdsavfall på platsen mer.