Onsdagen den 28 september 2022

Övergivna båtar vid Farsta Garage

Publicerad 2022-04-22

Styrelsen har noterat att det finns ett antal båtar liggande i strandkanten ungefär där de två arbetsbåtarna ligger. En grön båt med liten kärra bredvid, en grå båt i strandkanten samt en grå båt sjunken i vattnet. Dessa båtar ligger på samfälld mark och ska avlägsnas. Den som känner till något om båtarna kan kontakta ordföranden per mail eller telefon. Om ingen hör av sig så kommer båtarna att tas bort via styrelsens försorg.

Oxstallet nya regler uthyrning

Publicerad 2022-04-05

Styrelsen har skrivit om och förtydligat reglerna för uthyrning av Oxstallet. Bland annat har bestämda tider för spelande av musik och tidpunkt då Oxstallet ska vara utrymt och låst bestämts. Dessutom har vi förtydligat att det bara är boende inom Farsta Slottsvik som får hyra lokalen och att det inte är tillåtet att hyra för annans räkning som inte bor i området. Reglerna träder i kraft och gäller omedelbart från 4 april 2022.

Skyddsavverkning kring ekar

Publicerad 2022-02-28

Till boende i Farsta Slottsvik.

Trasig belysning vägar o gångvägar

Publicerad 2021-04-28

Vid fel på lampor inom Farsta Slottsviks SFFs område så kan anmälan göras till Gunilla Dahl via epost gunilladahl04@gmail.com som sedan felanmäler till Elvings El. På varje elstolpe finns numera en skylt med ett nummer som ska anges för att underlätta för entreprenören som har motsvarande karta med nummer till stolparna.

Larssons parkering upplag

Publicerad 2021-04-28