Torsdagen den 18 juli 2024

Oxstallet nya regler uthyrning

Publicerad 2022-04-05

Styrelsen har skrivit om och förtydligat reglerna för uthyrning av Oxstallet. Bland annat har bestämda tider för spelande av musik och tidpunkt då Oxstallet ska vara utrymt och låst bestämts. Dessutom har vi förtydligat att det bara är boende inom Farsta Slottsvik som får hyra lokalen och att det inte är tillåtet att hyra för annans räkning som inte bor i området. Reglerna träder i kraft och gäller omedelbart från 4 april 2022.

Skyddsavverkning kring ekar

Publicerad 2022-02-28

Till boende i Farsta Slottsvik.

Trasig belysning vägar o gångvägar

Publicerad 2021-04-28

Vid fel på lampor inom Farsta Slottsviks SFFs område så kan anmälan göras till Klas Eriksson via epost klajan56@outlook.com som sedan felanmäler till Elvings El. På varje elstolpe finns numera en skylt med ett nummer som ska anges för att underlätta för entreprenören som har motsvarande karta med nummer till stolparna. Uppge det vid anmälan om fel till Klas.

Larssons parkering upplag

Publicerad 2021-04-28