Lördagen den 16 oktober 2021

Datum för styrelsemöten & föreningsstämma

 

2021

Styrelsemöten hålls i Oxstallet mellan kl.19.00 - 20.30 alternativt digitalt via internet.

Onsdagen den 27/1- Styrelsemöte

Onsdagen den 3/3- Styrelsemöte

Onsdagen den 7/4-Styrelsemöte  

Onsdagen den 28/4- Föreningsstämma   UPPSKJUTEN

Onsdagen den 19/5-Styrelsemöte    

Onsdagen den16/6- Styrelsemöte      

Onsdagen den 11/8- Styrelsemöte

Onsdagen den 22/9- Styrelsemöte

Onsdagen den 3/11- Styrelsemöte

Onsdagen den 8/12-Styrelsemöte