Tisdagen den 29 november 2022

Engelska parken

Engelska parken – juvelen i vårt markinnehav

Parken, som är belägen strax sydväst om Farsta slott, anlades i slutet av 1700-talet som en engelsk park, d.v.s. med i huvudsak lövträd, växande i naturlig form. Ett nät av gångstigar leder genom parken och här och där erbjuder soffor möjlighet att vila och njuta av växtprakten.

Farsta Slottsviks samfällighet underhåller parken med arboristers hjälp och vår sammanslutning Engelska parkens vänner hjälper till med enklare sysslor. Vi träffas vanligtvis en gång på våren och en gång på hösten. Är du intresserad? Vill du bidra med din kunskap? Hör av dig till Bengt Berglund, berglundbengterik@gmail.com  eller 08-570 200 27.