Torsdagen den 26 november 2020

Trottoarprojektet

Uppdatering 2019-03-28

Vi har nu tagit in anbud från entreprenörer, efter utförd utvärdering så har vi valt att gå vidare med en utav dessa.

Vi ska nu reda ut några frågetecken i anbudet och ses igen på plats för att försöka få samsyn på detaljer och diskutera fortsättningen. Målsättningen är att ha en trottoar klar under 2019.

/Styrelsen FSS samt Klas Eriksson

 

Motion om anläggande av trottoar vid Godenius väg

I samband med årsstämman 2014 och den motion som inkommit till styrelsen bildades en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att anlägga en trottoar vid Godenius väg. Läs mer om detta i rapporten nedan. Efter årets stämma beslutades att arbets med att utreda skulle fortlöpa. Styrelsen och arbetsgruppen har bl a träffat en lantmätare för att få information om vad som krävs för att göra en förrättningsprövning, haft dialog med kommunen och kontaktat Keolis angående krav på gatubredd för att bussar ska kunna mötas etc.

Arbetsgruppens rapport 2015-06-25

Debiteringslängd och andelstal 2015