Torsdagen den 26 november 2020

Styrelsen

Farsta Slottsviks samfällighetsförening

Box 9, 134 21 Gustavsberg
Org.nr: 717907-9574

 Styrelsen 2020

efter årsstämma 2020-09-20

 Telefon

 E-post

 Bertil Dahl
 Styrelseordförande

 073-250 87 35 

 bertildahl51@gmail.com

 Klas Eriksson            Styrelseledamot    

 070-812 07 99  klas.eriksson@aix.se

 Claes Areskoug
 Styrelseledamot

 070-588 93 40

 claes@areskoug.se

 Doris Cervall
 Styrelseledamot

 073-962 54 04

 Doris@viewpoints.se

 Margareta Ljung Westerberg
 Styrelseledamot 
 

 070-877 29 66 

 centrumconsult@tele2.se

 Gunnar Lind
 Suppleant

 072-515 60 83

 gunnarprivat@icloud.com 

 Ingrid Sjöbeck                Suppleant 

 073-354 36 16

 ingrid.m.sjobeck@gmail.com

Leverantörsfakturor skickas till:
Farsta Slottsviks SFF
Fack 823
FE 500
751 75 Uppsala

brffaktura@valorem.se

 

 

 

 

ComHem
Kundservice

 

 08-90 222