Måndagen den 10 december 2018

Föreningar inom Farsta Slottsvik

Inom Farsta Slottsvik finns 13 samfällighets- och bostadsrättsföreningar. 

 

Farsta Slottsviks samfällighetsförening (Storsamfälligheten)
Ordförande: Klas Eldebrandt. klas.eldebrandt@gmail.com 070-519 70 23

Slottsparkens samfällighetsförening
de la Gardies väg. 92 hushåll (inkl brf Slottsträdgården)
Ordförande Andreas Schilbach,  domsjo2000@yahoo.se

Brf Slottsträdgården
de la Gardies väg. 60 hushåll (ingår i Slottsparken samfällighetsförening)
Ordförande Patrik Bohlin. pataice@yahoo.com 070-664 42 89

Slottshyllans samfällighetsförening
Oxenstiernas väg. 26 hushåll.
Ordförande Eva Sonntag. eva.sonntag@icloud.com
073-643 41 88

Slottsängens samfällighetsförening
Godenius väg. 16 hushåll.
Ordförande Bertil Dahl. bertil-dahl@comhem.se 073-250 87 35

Brf Slottsgläntan
Hjalmar Olssons väg. 45 hushåll.
Ordförande Anders Steninger. steningers@gmail.com 070-653 41 01

Brf Farsta Slott
Farsta Slotttsväg. 10 hushåll.
Ordförande Ulla Bjöörn.
ulla.bjoorn@gmail.com  073-973 36 63, 08-570 220 88

Slottshagens samfällighetsförening
Palmqvists väg. 20 hushåll.
Ordförande Patrik Hellzén. patrik.hellzen@telia.com 070-230 44 66

Brf Slottsdalen
Engelska Parkvägen. 20 hushåll.
Ordförande Moa Chhristensen Christensen.moa@gmail.com  073-154 63 09

Brf Slottsterassen
Öhmans väg. 34 hushåll.
Ordförande Erkki Peltomaa. erkkip@comhem.se 070-274 15 34

Brf Slottsstjärnan
Rättarvägen. 25 hushåll.
Ordförande Ulf Svensson
ulf@fotografulfsvensson.se 070-844 06 75

Brf Farstavik
Farsta Slottsväg. 45 hushåll.
Ordförande Ingrid Sjödin. 
sjodin_49@hotmail.com 070-730 04 28,

Vice ordf. Ingrid Sjöbeck, ingrid.m.sjobeck@gmail.com, 070-354 36 16

 

Slottsklippans samfällighetsförening
Barlows väg. 26 hushåll.
Ordförande 
Jens Nasholm, jensnasholm@gmail.com, 070-854 54 71