Torsdagen den 26 november 2020

Föreningar inom Farsta Slottsvik

Inom Farsta Slottsvik finns 13 samfällighets- och bostadsrättsföreningar. 

 

Farsta Slottsviks samfällighetsförening (Storsamfälligheten)
Ordförande: Bertil Dahl.  bertildahl51@gmail.com      073-250 87 35

Slottsparkens samfällighetsförening
de la Gardies väg. 92 hushåll (inkl brf Slottsträdgården)
Ordförande Andreas Schilbach.   styrelsen@slottsparkenssf.se

Brf Slottsträdgården
de la Gardies väg. 60 hushåll (ingår i Slottsparken samfällighetsförening)
Ordförande Patrik Bohlin. styrelsen@slottstradgarden.nu
070-664 42 89

Slottshyllans samfällighetsförening
Oxenstiernas väg. 26 hushåll.
Ordförande Eva Sonntag. eva.sonntag@icloud.com
073-643 41 88

Slottsängens samfällighetsförening
Godenius väg. 16 hushåll.
Ordförande Bertil Dahl. bertildahl51@gmail.com     073-250 87 35

Brf Slottsgläntan
Hjalmar Olssons väg. 45 hushåll.
Ordförande Helen Billinger   helen@billinger.nu   070-773 60 00

Brf Farsta Slott
Farsta Slotttsväg. 10 hushåll.
Ordförande Magdalena Gunther   magdalena.p.gunther@gmail.com
  070 734 88 17

Slottshagens samfällighetsförening
Palmqvists väg. 20 hushåll.
Ordförande Patrik Hellzén. patrik.hellzen@telia.com    070-230 44 66

Brf Slottsdalen
Engelska Parkvägen. 20 hushåll.
Ordförande Moa Christensen Christensen.moa@gmail.com  073-154 63 09

Brf Slottsterassen
Öhmans väg. 34 hushåll.
Ordförande Eva Blomqvist eva.blomqvist@djuronaset.com  070-887 54 67
Mailadress som berör alla i Slottserassen: slottsterassen@gmail.com


Brf Slottsstjärnan
Rättarvägen. 25 hushåll.
Ordförande Ulf Svensson ulf@fotografulfsvensson.se 070-844 06 75

Brf Farstavik
Farsta Slottsväg. 45 hushåll.
Ordförande Lennart Ström
, lestro60@gmail.com

Vice ordf. Ingrid Sjöbeck, ingrid.m.sjobeck@gmail.com, 070-354 36 16

Slottsklippans samfällighetsförening

Barlows väg. 26 hushåll.
Ordförande 
Jens Näsholm, jensnasholm@gmail.com, 070-854 54 71