Torsdagen den 26 november 2020

Odlingslotter

På grund av de föroreningar som konstaterats i diket vid odlingslotterna så kan odling på odlingslotterna inte rekommenderas tillsvidare.

Styrelsen har hösten 2019 tagit ett beslut om att avveckla odlingslotterna då platsen inte skötts som tanken var.

Under januari 2020 har platsen rensats från skräp och återställts till äng.