Måndagen den 24 juni 2019

Odlingslotter

På grund av de föroreningar som konstaterats i diket vid odlingslotterna så kan odling på odlingslotterna inte rekommenderas tillsvidare.