Måndagen den 10 december 2018

Odlingslotter

Vill du ha en egen trädgårdstäppa?

På ängen mellan Farstaviks brf och busshållplatsen/skateboardbanan finns det lediga odlingslotter, om det är så att det kliar i dina gröna fingrar. Marken är samfällighetens och lotterna får användas utan kostnad. (Sommarvatten finns att tillgå!)

Det finns utrymme för ännu fler, men då krävs en del förberedande grävning. Är du intresserad så prata gärna med Hanna Frihammar. Hanna är ordförande i Odlingsföreningen, som alltså är verksam, om än i blygsam omfattning.

Maila till hanna.frihammar@hemmestaskolan.se

Eller ring på telefon 0731-421572