Lördagen den 14 december 2019

Odlingslotter

På grund av de föroreningar som konstaterats i diket vid odlingslotterna så kan odling på odlingslotterna inte rekommenderas tillsvidare.

Styrelsen har hösten 2019 tagit ett beslut om att avveckla odlingslotterna då platsen inte skötts som tanken var.