Tisdagen den 19 mars 2019

Odlingslotter

På grund av de föroreningar som konstaterats i diket vid odlingslotterna så kan odling på odlingslotterna inte rekommenderas tillsvidare.