Onsdagen den 15 juli 2020

Publicerad 2020-04-24

Infomation styrelsen FSS

Förändring styrelsearbetet

Med anledning av att det inte var möjligt att genomföra årsstämman som planerat kommer Bertil Dahl från och med nu driva styrelsearbetet vidare. Bertil är på förslag som ny ordförande och det är lämpligt att starta arbetet med den nya styrelsen redan nu. Styrelsen är oförändrad fram tills en stämma kan hållas men vi påbörjar arbetet i den form som styrelsen kommer se ut efter stämman för att inte tappa kontinuitet och framdrift.