Onsdagen den 15 juli 2020

Publicerad 2019-03-27

Avstjälpningsplats för sly, grenar m.m.

På önskemål från flera föreningar om en lämplig plats att slänga grenar, sly och avsågade trädstammar finns nu en lagringsplats i hästhagen intill "Larssons parkering" på Gottholmavägen i höjd med Engelska parkvägen.

En flisningsanläggning är beställd. Vid upp till 90 kbm flisat material görs det gratis.
Det är viktigt att förfarandet går rätt till. Materialet/slyet måste läggas på rätt ställe, dvs man måste öppna hästhagen och placera det i hagen till högens baksida. Det är av yttersta vikt att man fyller på inifrån. Inget material får läggas i anslutning till in- och utpassagen av hagen eller på parkeringen!

För ytterligare information v.g. kontakta Anders Nyström, styrelseledmot i  samfälligheten, tel 070 570 60 20 eller WhatsApp.