Torsdagen den 26 november 2020

Infomation styrelsen FSS

Publicerad 2020-04-24

Förändring styrelsearbetet

Stämma 2020

Publicerad 2020-04-13

Årsstämman uppskjuten.

Protokoll föreningsstämma 2019

Publicerad 2019-04-10

Avstjälpningsplats för sly, grenar m.m.

Publicerad 2019-03-27

På önskemål från flera föreningar om en lämplig plats att slänga grenar, sly och avsågade trädstammar finns nu en lagringsplats i hästhagen intill "Larssons parkering" på Gottholmavägen i höjd med Engelska parkvägen.

Snöröjningsavtal 2018-2021

Publicerad 2018-12-06

Nytt avtal snöröjning för 2018-2021