Tisdagen den 25 september 2018

Avstjälpningsplats för sly, grenar m.m.

Publicerad 2015-10-14

På önskemål från flera föreningar om en lämplig plats att slänga grenar, sly och avsågade trädstammar finns nu en lagringsplats i hästhagen intill "Larssons parkering" på Gottholmavägen i höjd med Engelska parkvägen.