Tisdagen den 18 februari 2020

Dokument


Föreningsstämma 2018-03-20

Stämmoprotokoll 160405, extrastämman 160826

Budget 2018

Budget 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Kallelse årsstämma 2018

Kallelse årsstämma 2018

Debiteringslängd 2018

Debiteringslängd 2018

Stämmoprotokoll 2017-03-28

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Arbetsgruppens statusrapport 2015-06-25

Stämmoprotokoll 2015-03-24

Stämmorprotokoll 2015-03-24

Trottoar - Godeniusväg - Arbetsgruppens statusrapport

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014

Bokslut 2014

Bokslut 2014

Fullmakt

Mall för fullmakt vid föreningsstämma

Stämmoprotokoll 2014-03-26

Stämmoprotokoll 2014

Stadgar 2005-03-17

Farsta Slottsviks samfällighetsförening - stadgar

Anläggningsbeslut

Anläggningbeslut