Lördagen den 24 februari 2018

Oxstallet

Oxstallet är Farsta Slottsviks gemensamhetslokal och kan hyras av boende i Farsta Slottsvik för fester och sammankomster av olika slag.

Kostnad för att hyra Oxstallet
En bokningsavgift tas ut per bokningstillfälle om 300 kr. Hyreskostnad är 100 kr per timme. Minimum hyrestid är 2 timmar = 500 kr.

Vid fester hyrs Oxstallet ut från kl. 12.00 fram till 12.00 nästkommande dag. Kostnaden är då totalt 1.600 kr. Inbetalning görs på Samfällighetens bankgiro 897-0006. Glöm inte att ange Oxstallet, avsändare och bokat datum och tid.


Bokningsansvarig är Carolina Bjerström, de la Gardies väg 21.Kontakt tas på e-post carolina.bjerstrom@gmail.com, alt. 070-8341384.


Fyll i datum,  tid och bokningsformuläret nedan:

Från:
Till:
Förnamn: *
Efternamn: *

E-post: *
Telefon: *

Adress: *
Samfälllighets-/bostadsrättsförening: *
Syfte: