Torsdagen den 26 november 2020

Årsstämma 2020

Förvaltningsberättelse 2019.pdf

Kallelse stämma 2020.pdf

Fullmakt stämma 2020.docx

Förslag styrelse 2020.pdf

Debiteringslängd blank 2020.pdf

Utgift och inkomststat FSS 2020.xlsx

 

Föreningsstämman hålls söndagen 20 september kl 16.00 vid parkering carportar Engelska Parkvägen.    Nytt datum obs